Quy trình

– Quy trình mua bổ sung, xử lý nghiệp vụ và quản lý tài liệu

– Quy trình mượn trả tài liệu

– Quy trình sử dụng phòng máy

– Quy trình biên mục tài liệu số

– Quy trình quản lý bạn đọc

– Quy trình lấy ý kiến bạn đọc

– Quy trình phục vụ báo, tạp chí

– Quy trình thanh lý tài liệu

– Quy trình đăng tin tức lên trang chính website Trường Đại học Bạc Liêu

– Quy trình tổng hợp thanh toán các bài viết được đăng trên website